За Нас

  Лийн България ООД е консултантска фирма с фокус върху подобряване ефективността на производствените предприятия.

    Нашият екип има голям опит в прилагане на т.н. „LEAN Manufacturing“ – стегнато производство.

  В Лийн България адаптирахме Lean инструментите за нуждите на българските фирми и ги развихме като модули в проекта „ПСК – Производство от световна класа“. Чрез него целим да съдействаме на мениджмънта по пътя към познаване и прилагане на Lean инструментите за изграждане на едно по-добро производство.

Вижте още: Визия и мисия,  Услуги, Контакт.