ПУБЛИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

„ПРОИЗВОДСТВО ОТ СВЕТОВНА КЛАСА“

 

WCM for the sait
• Ако изпълнението на поръчките закъснява.
• Ако производителността на труда е ниска за сметка на излишни движения, кръстосани потоци и пр.
• Ако имате голям обем незавършено производство, ангажиращо много средства.
• Ако искате да се справите с хаоса и мръсотията по работните места.
• Ако има недобра комуникация между производство, планиране, логистика и това затруднява потока на материалите и поръчките.
• Ако искате машините да се поддържат във върхово състояние.
• Или просто искате да разберете с практически примери от български предприятия как се прилагат японските методи за производствено съвършенство,

Екипът на Лийн България ООД, в рамките на семинара „ПРОИЗВОДСТВО ОТ СВЕТОВНА КЛАСА“ ще ви запознае с модулите на т.н. Lean Manufacturing (стегнато производство).

В него ще видим как на практика може да се съчетае японският опит в индустрията с даденостите на българската среда. Посещаването на отделни модулии, които ви интересуват, ще ви помогне да фокусирате усилията за подобрение във вашата фирма. А посещавайки целия курс ще придобиете цялостна представа за всичко необходимо на едно производство да бъде от Световна класа.

Лекторите и консултантите на фирмата имат 15 години опит в прилагането на Lean инструментите в автомобилната, текстилната, преработващата индустрия, в металургията и много др.. Създатели са на продукта „Производство от световна класа“.

Предстоящи обучения 2023 г.
ДАТА и МЯСТО ТЕМИ
3/4-ти
април
Пловдив
ЛИЙН ОБУЧЕНИЕ С ПРОИЗВОДСТВЕНА СИМУЛАЦИЯ
или „Как да изградим производство „Точно навреме“, прилагайки лийн принципите?
“  (линк)
25-ти
април
Пловдив
5S ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО
или „Как да се справим с хаоса във фирмата?“ (линк)
16-ти
май
Пловдив  
TPM (ТОТАЛНА ПРОДУКТИВНА ПОДДРЪЖКА) И SMED (бърза пренастройка)
или „Как да постигнем максимална ефективност на оборудването и драстично да намалим времето за пренастройк?“ (линк)
30-ти
май
Пловдив
 ЕЖЕДНЕВНО УПРАВЛЕНИЕ и ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
или „Как да откриваме и да се справяме с първопричините на проблемите? Как да направим подобрението на резултатите ежедневие?  (линк)
6-ти
юни
Пловдив 
ЛИЙН В АДМИНИСТРАЦИЯТА
или „Ефективни бизнес процеси, представени чрез забавна симулация? (линк)
13-ти
юни
Пловдив 
ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ
или „Как да влияем на хората около нас?  (линк)

В нашите обучения съчетаваме мини презентации по основните материали с практически занимания, игри и симулации за да се тестват лийн инструментите и тяхната практическа полезност.