Проекти

  Чрез консултантските ни проекти съдействаме с цялостни решения по внедряване на Lean инструментите във фирмите, според техните нужди.

  Проектите обхващат:

  • Lean анализ на предприятието,
  • разработване на „Lean стратегия“ за внедряване,
  • обучение на внедряващия екип,
  • формулиране на конкретни решения,
  • напътствия на екипа по време на работата.

  Във фирми, които са големи или имат по-сложна структура, избираме „пилотна зона“ за внедряване. Тя дава възможност на нас като конуслтанти и на внедряващия екип, да се фокусираме и да приложим нужните стпъки за сравнително кратко време в по-малък мащаб. Пилотната фаза е етап на учене за организацията, тъй като тя получава значителни практически знания и умения за Lean методологията. Тя показва на ръководството в малък мащаб как ще се промени фирмата, колко време и какви ресурси ще са необходими за цялостна трансформация. След завършване работата в пилотната зона се пристъпва към разгръшане на проекта в цялата фирма.

  По долу можете да видите части от наши проекти и да добиете представа какви промени могат да се случат чрез съвместнта ни работа: