Лийн семинари

 DSC_0157_2.1

  Семинарите са публични и представляват кратко (2-3 часа) представяне на всички модули на “Производство от световна класа”.

  Чрез тях целим да се постигне начално запознаване на участниците с принципите и инструментите на Лийн методологията.

  Подходящи са за мениджъри, инженери и ръководители от средно ниво в производствените предприятия. Чрез участието си те могат да добият обща представа за самата методология, както и за трансформацията и ефектите, които може да се постигнат в една индустриална фирма.

  Предимството на семинарите е, че за кракто време се представят основните моменти за всеки модул.

  Нашата практика е да ги реализираме съвместно с учебни заведения, браншови и работодателски организации и НПО.

DSC_0168_1.7