Добавяме стойност чрез непрекъснато подобряване на производствената ефективност

Lean Мислене

Lean е управленски подход, който насочва и ограничава разхода на производствените ресурси единствено и само в постигане на цели, които създават добавена стойност за крайния клиент. За да може Lean да бъде внедрен като подход в едно производство и то да стане от Световна Класа трябва всички да променят начина…

Read more

JIT

Just in time production или производство „Точно навреме“. Тези думи в българската индустрия звучат почти мистично. Свикнали сме да ги свързваме с логистичната дейност, пропускайки факта, че „Точно навреме“ е един от двата стълба в производствената система на Тойота. „Точно навреме“ означава да произвеждаме само това, което е нужно, в…

Read more

5 S

5 S – Пет стъпки към организиране на работното място   Всички искаме работните места да са чисти и подредени, операторите да не губят време да издирват ключове за настройка, техниците да намират за минимално време нужните им части и инструменти, цехът да изглежда спретнат и пр. Ежедневието обаче ни сблъсква…

Read more

TPM

Тотална продуктивна поддръжка (Total Productive maintenance)   ТРМ е система, създадена и развивана в Япония в продължение на няколко десетилетия. С първоначален фокус върху производството и машините, тя еволюира до програма, покриваща почти всички дейности в организацията. ТРМ се цели в: създаване на фирмена култура която да максимизира ефективността на производствената…

Read more

KAIZEN

Kaizen – японска дума, която буквално преведeна означава промяна за “по-добро”. Ние наричаме Кайзен непрекъснато подобрение. Кайзените са необходими за прилагенето на всеки един от модулите на “Производство от световна класа“. Кайзените ни гарантират, че не спираме да се развиваме и подобряваме. С този модул ние целим внедряването на система…

Read more

Мини Компании

  “Начинът да накараш хората да вършат работата е, като насърчиш състезателния дух. Нямам предвид в користолюбивия, печалбарския смисъл, а като желание да надминеш другите.”                                                                                                                                                                                     Чарлс Шуоб   Мини Компании е подход, който съдейства за промяната на индустриалната култура, чрез създаването на градивно състезание между малки екипи с общи…

Read more

Лидерство

„Страхът, който изживяваш, когато се движиш по ръба на възможностите си, разширява пределите ти.“                     Робин Шарма     Лидерството е задължително при внедряването на мащабен проект като Производство от Световна Класа. Знаейки това ние ви представяме основните му принципи по лесен…

Read more

Комуникация

„Най-важната съставка във формулата на успеха е да умееш да се разбираш с хората.”                               Теодор Рузвелт   За да може да започнем внедряването на подхода Производство от Световна Класа трябва да познаваме тайните на успешната комуникация.…

Read more
Лийн България ООДЛийн България ООД е консултантска фирма с фокус върху подобряване ефективността на производствените предприятия. Нашият екип има голям опит в прилагане на т.н. „LEAN Manufacturing“ – стегнато производство. То представлява системен набор от инструменти, развивани няколко десетилетия от водещи световни фирми с цел постигане на съвършенство по отношение на ефективност, качество, организираност. В Лийн България адаптирахме тези инструменти за нуждите на българските фирми и ги развихме като модули в проекта „ПСК - Производство от световна класа“. Чрез него целим да съдействаме на мениджмънта по пътя към познаване и прилагане на Lean инструментите за изграждане на едно по-добро производство.
Визия и мисия

Samples from Our Projects

Вдясно можете да видите като примери части от реализирани наши проекти. С тяхна помощ ще придобиете представа каква трансформация може да се случи след внедряване на „Производство от световна класа“

Услуги

Кан-бан в действие.     Във фирма за производство на автомобилни компоненти, консултирахме внедряване на Кан-бан системи. Чрез тях се целеше да се премине към „изтегляне“ на материалите и заготовките от предходните производствени звена и от склада на фирмата.    Решението за използването на Кан-бан  беше продиктувано от  няколко проблема.   Големият асортимент…

“Точно навреме” (Just in Time) в българско производство. Lean трансформация. Анализ, планиране, реализация, оптимизация на потоци. Резултати.     Проектът, който ще Ви представим цели да Ви запознае чрез реален пример с основните стадии, които включва внедряването на нашия модел – “Производство от световна класа”. Проектът се реализира в едно българско предприятие с масово производство,…

5S в производството на пластмасови изделия.   Преди да се внедри 5 S в цеха нямаше системно подреждане и визуален мениджмънт. Лейаутът не беше изграден добре и въпреки наличието на някои маркировки, те не се спазваха. По работните места липсваха маркировките, които да означат разпределението на пространството. Навсякъде имаше хаос – малките инструменти и нужните…

Training and Seminars

Чрез обученията и семинарите целим да запознаем българската индустрия с възможностите на Лийн инструментите

Обучения

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

  Фирмените обучения се провеждат по предварително искане от клиента. Имаме възможност да направим предварително безплатно посещение, за да се запознаем с фирмата, с нейното производство и с предизвикателствата пред мениджмънта.    На тази база можем да променим програмите и продължителността на обученията по съответните модули така, че да са фокусирани върху…

    Семинарите са публични и представляват кратко (2-3 часа) представяне на всички модули на “Производство от световна класа”.   Чрез тях целим да се постигне начално запознаване на участниците с принципите и инструментите на Лийн методологията.   Подходящи са за мениджъри, инженери и ръководители от средно ниво в производствените предприятия. Чрез участието…

Clients