Кан-бан

Кан-бан

Кан-бан

  • улеснява планирането,
  • подобрява комуникацията между отдел производство и отдел логистика,
  • намалява суровия материал в производствените участъци
  • намалява междуоперационните запаси
  • съкръщава времето без добавена стойност
  • лесно се разбира от всички нива в организацията.

Разберете го и Вие тук.