Услуги

  Лийн България ООД предлага услуги по усъвършенстване на производствената дейност. Нашето ноу-хау е свързано с разработения за българския пазар продукт „Производство от световна класа“

  Основните ефекти след прилагането му са: оптимизация на производството, повишаване ефективността на труда, подобряване на подредбата и чистотата, постигане на върхово състояние на оборудването, подобряване на екипното взаимодействие и комуникация във фирмата.

  Дейността ни има 3 основни направления:

  • Публични обучения. Тук даваме възможност на клиентите да се запознаят с Lean методологията и да я приложат със своя екип. Календар на обученията – тук.
  • Фирмени обучения. След предварително посещение, можем да реализираме вътрешно-фирмени обучения съобразени със спецификата по съответните модули.
  • Фирмено консултиране за Lean трансформация. Повече информация – тук.

Вижте още: За насВизия и мисияКонтакт.