Фирмени LEAN обучения

  Фирмените обучения се провеждат по предварително искане от клиента. ИмамеIMG_0644_1.1 възможност да направим предварително безплатно посещение, за да се запознаем с фирмата, с нейното производство и с предизвикателствата пред мениджмънта. 

  На тази база можем да променим програмите и продължителността на обученията по съответните модули така, че да са фокусирани върху нуждите на конкретната фирма. По този начин постигаме максимална ефективност на обучението.

  Друго предимство на фирмените обучения, е че при тях, за разлика от публичните, дискусиите се фокусират върху предизвикателствата пред фирмата и възможностите за приложение на Лийн инструментите там.

  Игрите в обучението способстват за развитие на екипната работа във фирмата и за осмисляне на потенциала за пренасяне в практиката на моделите от обучението.

20150531_171724_4.3